Sao y máy chủ

Nếu bạn muốn tạo một bản sao y máy chủ, bạn có thể chụp nhanh máy chủ đó, rồi tạo một máy chủ mới sử dụng bản chụp nhanh này.

Bạn phải ngừng hoạt động máy chủ trước khi có thể tạo bản chụp nhanh. Điều này đồng nghĩa với việc trong khi bạn chụp ảnh nhanh, máy chủ của bạn sẽ không thể xử lý các yêu cầu.

Chụp ảnh nhanh

 1. Trong Máy chủ đám mây, nhấp vào máy chủ mà bạn muốn sử dụng.
 2. Nhấp Ngừng.
 3. Nhấp vào thẻ Bản chụp nhanh.
 4. Nhập tên bản chụp nhanh, rồi nhấp Chụp ảnh nhanh.
 5. Nhấp thẻ Nguồn, rồi sau đó nhấp Khởi động.

Tạo máy chủ mới

 1. Chuyển đến thẻ Máy chủ, rồi sau đó nhấp Tạo máy chủ mới.
 2. Hoàn thành các mục sau, rồi nhấp Hoàn thành:
  Tùy chọn Mô tả
  Chọn kích cỡ Chọn kích thước máy chủ mà bạn muốn sử dụng. Tùy thuộc vào kích thước của bản chụp nhanh, có thể bạn không thể tạo ra máy chủ nhỏ hơn máy chủ mà bạn đã sử dụng để tạo bản chụp nhanh.
  Chọn ảnh Nhấp vào thẻ Bản chụp nhanh, rồi sau đó chọn Bản chụp nhanh mà bạn muốn sử dụng.
  Thông tin bảo mật Nhập một Tên người dùng cho máy chủ.

  Nếu bạn muốn kết nối với cặp khóa SSH, bạn cần phải tạo một khóa (Windows / Mac OS X), nhấp Kết nối thông qua SSH thay thế, sau đó chọn Khóa mà bạn muốn sử dụng.

  Nếu không, hãy nhập một Mật khẩu.
  Địa chỉ IP động Chọn bất kỳ địa chỉ IP động nào mà bạn muốn liên kết với máy chủ này.
  Tùy chọn khác Chọn xem bạn muốn sử dụng Bản sao lưu tự động hay Thêm tập lệnh khởi động.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?