Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sắp xếp các dịch vụ và danh mục cuộc hẹn trực tuyến của tôi

Khi bạn đã thiết lập phần Cuộc hẹn trực tuyến với các dịch vụ và danh mục, bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị trên website của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể tạo tối đa 5 danh mục cho dịch vụ cuộc hẹn trực tuyến của mình.
 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Trên Bảng điều khiển, mở rộng Cuộc hẹn , rồi chọn Danh mục .
 4. Chọnkéo tay cầm bên cạnh tên danh mục và kéo danh mục theo thứ tự mong muốn trong số các danh mục khác. Các thay đổi sẽ tự động lưu.
 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Trên Bảng điều khiển, mở rộng Cuộc hẹn , sau đó chọn Dịch vụ .
 4. (Tùy chọn) Nếu bạn chỉ muốn tập trung vào các dịch vụ trong một danh mục cụ thể, hãy chọn danh mục từ menu thả xuống phía trên danh sách dịch vụ của bạn.
  Lưu ý: Khi xem tất cả dịch vụ trên website của bạn, chúng sẽ hiển thị theo thứ tự Danh mục và sau đó là thứ tự Dịch vụ.
 5. Chọnkéo tay cầm bên cạnh tên dịch vụ và kéo các dịch vụ vào thứ tự mong muốn trong số các dịch vụ khác của bạn. Các thay đổi sẽ tự động lưu.

Bước liên quan s

Xem thêm thông tin