Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sắp xếp lại các phần trong website của tôi

Khi bạn thêm các phần , di chuyển các phầnxóa các phần khỏi website, bạn có thể muốn sắp xếp lại chúng.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang web của bạn để mở trang của bạn.
  3. Chọn Sửa website hoặc Sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Di chuột qua phần bạn muốn di chuyển. Sử dụng các mũi tên để điều chỉnh vị trí của phần trên trang.
    Ảnh chụp màn hình của thanh bố cục
    • Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, chọn Nội dung, sau đó sử dụng các đường kẻ ngang để di chuyển phần đó đến vị trí mới.
  5. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi bạn đã sẵn sàng công khai các thay đổi, hãy đăng tải trang của bạn .

Thông tin thêm