Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sắp xếp lại thứ tự các trang trong menu điều hướng của tôi

Khi bạn xây dựng trang của mình, bạn có thể cần thay đổi thứ tự của các trang trong thanh điều hướng của website. Nếu sau này bạn đổi ý, bạn có thể nhanh chóng sắp xếp lại thứ tự. Bạn cũng có thể cân nhắc đặt các trang của mình thành một menu thả xuống .

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang web của bạn để mở trang của bạn.
 3. Chọn Sửa website hoặc Sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Trong menu Điều hướng trang , chọn biểu tượng để sắp xếp lại thứ tự các trang. Trong ứng dụng di động, chọn Trang .
  Ảnh chụp màn hình biểu tượng di chuyển trang trong Điều hướng trang
 5. Sử dụng các dòng bên cạnh mỗi trang để kéo và thả các trang của bạn theo đúng thứ tự. Trang chủ của bạn sẽ luôn là trang đầu tiên.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm các mục vào menu thả xuống trống, sau đó thay đổi cài đặt trang của menu thả xuống trống và chọn Cài đặt menu .

 6. Chọn Xong khi bạn hoàn tất.
 7. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi bạn đã sẵn sàng công khai các thay đổi, hãy đăng tải trang của bạn .

Thông tin thêm