Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Sắp xếp miền của tôi trong các thư mục

Các thư mục miền sẽ giúp bạn sắp xếp và nhóm lại miền của mình, để bạn dễ dàng định vị và thực hiện nhiều cập nhật hàng loạt. Bạn có thể tạo không giới hạn số lượng thư mục và thêm số tên miền không giới hạn cho một thư mục duy nhất. Các thư mục cũng sẽ giúp bạn tùy chỉnh truy cập ủy quyền đối với quyền thư mục.


Thông tin thêm