Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Domains Trợ giúp

Organize my domains in folders

Domain folders help you organize and group your domains, making it easier to locate and perform bulk updates. You can create an unlimited number of folders and add an unlimited number of domain names to a single folder. Folders also allow you to customize delegate access folder permissions.


More info

Liên quan đến cộng đồng

webdesignby's Avatar
Are Folders in the Domain Manager Going Away?

1 Câu trả lời

Last posted almost 2 years ago.

klwally's Avatar
Organize Photos in Website Builder 7

3 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

nerdymunky's Avatar
Change Primary Domain's Root Folder

4 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng