Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Save and export emails using Thunderbird

There's a free way to export emails using Thunderbird on Mac or Windows. Then you can add your email account and save the emails from your inbox and outbox as .eml files. After your emails are save as .eml files, you can upload them to most email clients, including Outlook.

Before you can save your emails as .emls, you'll need to:

Export emails as .eml files

Saving your emails as .eml files works for any email folders within your inbox and sent emails.

  1. Open the Inbox folder that contains the emails you want to save and export.
  2. Select all the emails you want to save.
  3. Right click, click Save selected emails and select EML format.
  4. The last folder you created displays, you may need to search for it if it doesn't open as the default folder.
  5. Click Open. Your emails save as .eml files in the folder, depending on the number of emails this can take a few minutes.

Repeat the process for all the emails within folders you want to save and export.

Import .eml files to Outlook or other email clients

  1. Open Outlook, create new folders where you can store your old emails. (Right click in section of your choice > New Folder > Enter folder name > Tap Enter.
  2. From your computer, open the folder(s) where you saved your emails as files.
  3. Drag and drop the .eml files into your new Outlook folder. Your .eml files add to Outlook as new emails that you can access any time.

You can use the same type of process to move email files to other email clients.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.