Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Saving a Domain Search in the Domain Manager

You can save domain name searches in the Domain Manager. You can save searches for a specific domain name or groups of them. You can edit or remove saved searches as needed.

Saving a Domain Name Search

Use the search criteria to customize and save searches for use at another time.

To Save a Domain Name Search

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Next to Domains, click Manage.
 3. Under Advanced Options in the Search section, enter your search criteria. For more search options, click the Advanced Options wheel icon.
 4. When your search results appear, click Save. This also saves any filters you've added.
 5. Enter the name of your search.
 6. Click OK.

Editing or Deleting a Saved Search

You can change or remove saved searches or the criteria.

To Edit or Delete a Saved Search

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Next to Domains, click Manage.
 3. Under Advanced Options in the Search section, click the Advanced Options wheel icon.
 4. Click Saved to see your saved searches.
 5. To delete a saved search, click the Delete icon. To edit a search, click the name, update your search criteria, and then click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.