Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Saving CashParking Reports

You save Detailed, Summary, and Domain Settings reports from the reports grid after you run a report, or you save a report from the Saved Reports grid, where you can also specify the criteria you want to include in the saved report.

To Save CashParking Reports from the Reports Grid

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. From the Reports menu, select Run Reports.
 5. From the Detailed list, select the type of report you want to save.
 6. Click Save.

To Save CashParking Reports from the Saved Reports Grid

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. From the Reports menu, select Saved Reports.
 5. Click New Report.
 6. Complete the following:
  Report name
  The name of the report.
  Include
  Information for all domains or a single domain that you enter.
  Compression
  Your preference for compressing the file to decrease the file size.
  Select date range
  Domain information from the Last 30 Days, Previous 30 Days, Last 7 Days, Previous 7 Days, Month to Date, Year to Date, or Custom (you can select the timeframe for which you view information).
  Type
  The type of report you want to save.
 7. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.