Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Saving drafts of email messages

You can save a copy or draft of a Workspace Webmail message so that you can read it or finish it at another time.

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. Click the Compose button.
  3. From theSave menu, select Save as Draft.
  4. To continue editing the draft, click Continue Editing.
  5. To save the draft and close the window, click Close Window.

Note: You can change your settings to automatically save drafts. To change your compose settings, see Setting Composing Preferences.

More info

8007

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.