Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Saving Searches

You can save searches that you use regularly in Web-Based Email.

To Save a Search

 1. Search using one of the following:
  Basic search
  Searches the headers of saved emails for a given word or phrase.
  Advanced search
  Searches messages based on specified parameters for a given word or phrase.
 2. In the Save Search As field, type the name of the search.
 3. Click Add.

The saved search is listed on the left pane under the Saved Searches tab.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.