Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Saving the Running Configuration to Flash Memory on a Cisco Pix 501

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

To save the Running Configuration to Flash Memory on a Cisco PIX 501

  1. In a Web browser, navigate to: https://[[your firewall management IP address]]/
  2. You may receive a number of security certificate warnings. If you accept the certs and save them as "Trusted," you will avoid warnings in the future.
  3. Enter your user name and password, and then click OK.

    Note: Your browser must have Java enabled and allow pop-ups from your firewall management IP.

  4. In the Device Manager application tool bar, click the Save icon.
  5. Click Apply.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.