Scan my website for malware

After you set up Website Security, we will automatically scan your website every 12 or 24 hours based on the scan frequency that you set. If you are concerned that your site is currently infected, you can prompt Website Security to re-scan your site.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product.  (Need help opening your product?)
  2. In the Overview area, you will see the results of your last scan, as well as your site details.
  3. Click Scan again

    Scan Again

Your scan will get queued and usually takes less than 10 minutes to complete. If Website Security detects any problems in the scan, you will receive email notification along with next steps to fix your site.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.