Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Schedule a client report

You can schedule reports to be generated and sent to your clients automatically.

Note: You need to enable the Premium Client Report feature on your websites in order to schedule the reports.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
  3. Click Clients in the left sidebar.
  4. Click Settings in the client's section and then navigate to Schedule Report Settings.
  5. In the Automated Client Report Settings section, select the frequency, delivery date and time, template and language.
  6. Select one of the three sending options and click Save Changes.
  7. In the Include/Exclude Client Websites section, you can exclude a website from a client report by hovering over it and clicking Exclude.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.