Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Schedule Performance Checks on my website

You can schedule Performance Checks to run automatically on your website.

Note: You need to activate Premium Performance Checks to enable this option.

 1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
 3. Click Websites in the left sidebar.
 4. Hover over the website and click Open website dashboard.
  Open website dashboard
 5. Click Performance in the left sidebar and then click Performance Settings in the upper-right corner.
 6. In the General section select the check frequency and set YSlow, PageSpeed and Page loadtime parameters.

  Note: When Performance Check results are lower than the values set here, you will be notified.

 7. Select Scan region and click Save Changes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.