Schedule plugin updates on my websites

You can schedule plugin updates on your websites in Pro Sites, so we can check for available updates once a week and run them automatically.

 1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
 3. Click Websites in the left sidebar.
 4. Select the websites and click Plugins in the top menu.
  Plugins button
 5. Click Scheduling Settings in the upper-right corner.
 6. In the General section, enable automatic updates and then select the time and day for your updates.
 7. Select Perform Safe Update to use the Safe Update tool for scheduled updates.
 8. Select With Rollback to previous version to enable automatic restore if the website is not up and running after the update.
 9. Click Save Changes.
 10. In the Plugins section, select the plugins that you wish to update automatically and then click Schedule.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.