Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Search for accounts

The Workspace Control Center has a search function to make it easier to find your accounts. For search terms, it's often most effective to use a domain.

To Search Your Accounts

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click one of the following to define your search parameters:
  • All Accounts — Searches your Email, Calendar and Online Storage accounts.
  • View Email — Searches only your Email accounts.
  • View Calendar — Searches only your Calendar accounts.
  • View Files — Searches only your Online Storage accounts.
 3. In the Search field, enter the text you want to use for search terms, and then click the magnifying glass icon. Your search results display.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.