Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Search for Backed up Email Items

The Backup Add-on searches keywords across the header of emails. This includes:

 • Subject line
 • Attachment name
 • Sender
 • Recipients

Note: Search does not include the body of emails.

 1. Log in to the Backup Dashboard.
 2. Click Exchange in the top menu.
 3. Find the user you want to search in the Individual Mailboxes lists.
 4. Under the Search & Restore column, click in the Search field, and type your search.
  Backup Dashboard search results page
 5. On the results page, you can sort by:
  • Date
  • Location
  • Sent by
  • Subject

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.