Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Search for expired domains

You can view your expired domains in your account using the Expiration filter. You'll be able to view all expired domains, or filter further to view a specific expiration date range.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. View your expired domains by selecting Expiration above your domains list.
  3. Select Expired to view all expired domains. Or, refine your selection by viewing any of the available date ranges.

Remove the filter by selecting the All Domains option.

Related steps

More info

  • Some domain names, such as ccTLDs, may have special requirements for renewing after expiration.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.