Searching for domains in GoDaddy Auctions

You can use keywords to search the domain name inventory on GoDaddy Auctions®. You can also use filters to perform an advanced search, and you can saved those filters for later use.

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. To perform a basic search, enter the domain name or keywords you're searching for, and then click Go.
 3. To use the advanced search feature, click Advanced Search, use the any of the following filters to narrow your search, and then click Run Search:

  Note: For more information about a filter, click its question mark (?) icon.

  • Keywords — Lets you search for domain name listings that match, begin with, contain, or end with the keywords you enter.
  • Price — Lets you search for domain name listings that have a Buy Now price, minimum offer, or current high bid (7-Day Auctions only) between the minimum and maximum values you enter.
  • Type — Lets you filter domain name listings by auction type. Hover over the question mark (?) icon for a description of each option.
  • Extensions — Lets you select the top-level domain names (TLDs) you want to search for.
  • Characters — Lets you filter your search by domain name length (number of characters), the presence of dashes and digits (numbers), and patterns of dashes, characters, vowels and numbers.
  • Attributes — Lets you filter your search by category and listing options, such as Buy Now, website, appraisal, featured or sale status and more.
  • Domain Age — Lets you search for domain names by their ages in years.
  • # of Bids — Lets you filter domain name listings by more than, exactly, or less than the number of bids you enter.
  • Traffic — Lets you filter domain name listings by the estimated minimum and maximum number of site visitors per month.
  • Ending In... — Lets you filter domain name listings by the end date you select.

For information about saving your search parameters, see Working with saved searches in GoDaddy Auctions.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.