Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Searching for Messages Using a Saved Search

Once you have saved a search through Web-Based Email, you can search your messages at any time using the saved search.

To Search for Messages Using a Saved Search

  1. In the left pane, click the Saved Search tab.
  2. Click the name of the search you want to perform.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.