Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Searching in the Email Control Center

The Email Control Center has a search function to make it easier to find specific addresses. You can search a specific domain or all your domains.

To Search Your Domains

  1. In the Email Control Center, go to the Search tab.
  2. Select an option for the search parameters from the list.
  3. Enter the text you want to search for in the blank field.
  4. Select All Domains or a specific domain from the list.
  5. Click Search.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.