Trợ giúp

GoDaddy Đấu giá Trợ giúp

Searching my Premium Listings in the Domain Manager

If you add multiple domain names to Premium Listings, you can use various criteria to quickly search for them in the Domain Manager.

 1. Log into your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the top menu, click on the Buy & Sell tab and select Premium Listings:
 7. Premium Listings

 8. In the Search section on the left, from the Domain Name list, select one or more of the following search criteria:
  • Starts With — Search for domain names beginning with the entered value.
  • Contains — Search for domain names that contain the entered value.
  • Domain extension — Search for domain names with the entered extension, for example, .com or .net.
  • Status — Search for domain names with the selected Premium Listing status.
  • Auto Renew status — Search for domain names with the selected automatic renewal status.
  • List Price — Search for domain names with the entered list price.
 9. Click Search. Your search results display.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.