Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Searching Your Calendar's Events and Tasks

Calendar lets you search event and task titles and descriptions, as well as event attendees and Calendar users you share tasks with.

To search your Calendar, enter the term you want to search for in the Search field, and then click Go.

View search results by going to either the Events or Tasks tab, depending on which kind of information you are searching for.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.