Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

See my Gen 4 VPS resource usage and uptime

Note: This feature is available in all managed or fully-managed Gen 4 VPS accounts, and to self-managed Gen 4 VPS customers who purchased on or after 4 February 2020.

See the resource usage (for CPU, Disk space, and available RAM) and uptime in the Dashboard for your Gen 4 VPS. If you've got a fully-managed Gen 4 VPS, you can also see the response time for services (FTP, HTTP, and so on).

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Servers next to the Gen 4 VPS you want to see, select Manage.
 3. In the Dashboard for the Gen 4 VPS, select Monitoring.
  select monitoring tab

  In the Monitoring tab:

  • Usage shows the resource usage (of 100%) for the server CPU and available disk space and RAM.
  • Uptime shows the server uptime percentage for the last 30 days.
  • For fully-managed servers only: Services shows the response time in milliseconds (ms) for web services including FTP, HTTP, IMAP, POP3, SMTP and SSH.

More info

Required: Resource and service monitoring are managed by the panopta-agent on your server. Do not delete this component, and be sure you're not blocking the IP addresses used by the monitoring system.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.