See my site usage

Here's how to see how much space your Pro Managed WordPress site uses.

Note: Pro accounts are available only in the United States and Canada. To view site usage for Managed WordPress sites on a Basic, Deluxe, Ultimate, or Developer plan, see Check my disk space usage.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
  3. For the site you want to view, click the three-dot icon and select Settings.
  4. In the Usage section, click Site.
    managed wordpress site usage

    Note: To see how much space all the sites on your plan are using, click Plan.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.