Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Select contacts from an existing list

With GoDaddy Email Marketing, you can select contacts a few at a time or you can select all of the contacts in a list. Here's how:

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. Click the Subscribers tab at the top of the page.
 3. In the left pane, choose a mailing list that contains the contacts you want to send a campaign to.
  Choose a mailing list
 4. Do one of the following:
  • Check the Email box at the top of the list to select the first 30 contacts shown on the current page.
   Check the Email box

   After selecting those contacts, you're given an option to select all in the list. If applicable, select all.

  • To hand-pick individual contacts, you can manually check the boxes next to contact names in the list.
   Check individual contacts

More info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.