Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Select your site's account

When you have multiple Website Builder or InstantPage sites, you need to make sure that you select the right account. The place to do that is the My Products page.

  1. Log in to your GoDaddy account to open the My Products page.
    the My Products page
  2. In the page's Website Builder/InstantPage section, select the account you want to open and click Manage.
    Select account and click Manage

    Note: The Website Builder/InstantPage section only displays five accounts at time, so you may need to click > to see the rest of your accounts.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.