Selecting a Color Theme for Your Reseller Storefront

Selecting a custom color theme is the fourth step in setting up your Reseller storefront.

When you log in to the Reseller Control Center for the first time, you must use the Quick Setup Wizard that displays to select your color theme. After initial setup, you can go to the Storefront tab to update your color theme. For more information, see Customize my storefront.

To Select a Color Theme for Your Reseller Storefront

 1. Log in to your Reseller Control Center.
 2. If the Quick Setup Wizard displays, click Get Started. Otherwise, from the Account Settings tab, click Quick Setup.
 3. In the Storefront Color Theme section, do the following:
  • Main Color — Applies to the heading text, main navigation bar, and button backgrounds.
   • Next to Main Color, click the thumbnail to select a color.
   • For Text color, select Black or White to select the text color for the main navigation bar and buttons.
  • Secondary Color — Applies to the sub-heading text, secondary navigation bar, and hyperlinks.
   • Next to Secondary Color, click the thumbnail to select a color.
   • For Text color, select Black or White to select the text color for the secondary navigation bar.
  • Highlight Color — Applies to the background behind the navigation menu bar.
   • Next to Highlight Color, click the thumbnail to select a color.
   • For Text color, select Black or White to select the text color for the navigation menu bar.
 4. Click Save and Continue.

For help with the next tab in the Quick Setup Wizard, see Setting global pricing for your reseller storefront.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.