Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Selecting Category Pages in Quick Shopping Cart

Category pages are the Quick Shopping Cart® storefront pages that show your entire catalog and its categories. You can apply a layout style to your category pages, which determines how the categories and products display on the page.

For each category you create, Quick Shopping Cart automatically generates an RSS feed featuring those items.

To Select a Category Page

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Set Up menu, in the Design section, select Category Page Style.
  5. On the Select Category Page Style page, select a layout style. To view the classic layouts, click View Classic layouts.
  6. Click OK.

Note: To preview a particular category page style, click the style thumbnail. The current layout style is shown in the Current Selection menu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.