Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Selecting Email Recipients from the Contact List

You can send an email message to a specific contact from your Contacts list.

To Use the Contact List to Send a Message

  1. From the Address Book menu, click Contacts.
  2. Use the checkboxes to select one or more contacts.
  3. Click the Email button.
  4. Compose your email message.

For more information about completing the fields on the Compose window, see Composing Email Messages.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.