Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Selecting website pages

The Control Crawling option of Search Engine Visibility lets you control what pages of your site can be crawled, and generates the required file or tags.

From the Optimize tab, select Control Crawling to get started.

To Control Crawling for your website

Each tab lets you perform the indicated function and generates the necessary file. On each tab you can do the following:

  • Allow All — Lets crawlers access all of your site's pages.
  • Block specific web pages and search engines — Under this tab, click Add new or modify existing rule to choose specific pages of your site to block by selecting from a list of search engines that cannot crawl the pages.
  • Block All — Blocks all of your site's pages from crawlers. NOTE: This is not recommended.

Once you have determined how you want to control crawling for your site, click Get File. Click Create robots.txt or Create Meta Tag to generate the appropriate file. For more information on robots.txt and Meta Tags, see What's the difference between robots.txt and Meta Tags?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.