Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Selling books (ISBN)

If your Quick Shopping Cart product catalog includes books, you are required to include the International Standard Book Number (ISBN) in the product definition to list the book on Google Shopping™. For eBay listings, you are prompted to provide the ISBN in the eBay Listing Manager. An ISBN is not required to publish your storefront.

To Include an ISBN

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Products.
  5. Click the product to which you want to add an ISBN.
  6. Expand the Attributes section.
  7. Next to ISBN, click Add.
  8. In the ISBN field, enter the ISBN, and then click Save Product.

For more information, visit isbn.org.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.