Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Send a greeting card

When composing an email message, you can include a greeting card with the message. Animated greeting cards are identified by a red banner and display in the static email window.

To Send a Greeting Card

  1. Click Compose.
  2. Select Rich Text.
  3. Go to the Greeting Card tab, or select Greeting Cards from the Send as list.
  4. From the Select Greeting Card dialog box, choose the category and select the card you want to send.
  5. Compose your greeting, and then click Send.

     

To view animated greeting cards, the recipient clicks the link and the animated message opens in a new window.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.