Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Send a password reset email to myself

If you've lost or forgotten your Office 365 password, you can send a password reset email to yourself (using another email address associated with your account), or a password reset request to the administrator of the account.

Note: If you are the account administrator, you can change your password directly.

 1. At the Office 365 login screen, click the account you want to access.
  Click the account you want to log in with
 2. At the GoDaddy log in prompt, enter your email address, and next to Password, click I forgot.
  Enter your email address and click I forgot
 3. Enter your email address, and click Submit.
  Enter your email address and click Submit
 4. Under Send a reset email to, select the account you want to send the reset email to, and check the I'm not a robot box.

  Note: If you don't have access to another email account, select the My account administrator option. A password reset request will be sent to the account administrator, who can provide you with a temporary password.

  Send a password reset email
 5. Click Submit.

  Note: Within a few minutes, you'll receive a password reset link in the email inbox you specified.

 6. Open the email, and click Reset Your Password.
  Click Reset Your Password

  Password resets can take up to 30 minutes to process after you submit them.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.