Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Send a test email to myself

You've created your campaign and you want to see how it looks. Send a test mailing to yourself.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. On the Campaigns page, do one of the following:
  • While in Edit mode in the composer screen, click the Preview button.
   Click the Preview button
  • When you're not in Edit mode, click the thumbnail on the campaign you want to use.
   Click the thumbnail
 3. At the bottom of the page, click Send a test.
  Click the more stats button
 4. Verify your email address, and click Send test.
  Click the more stats button

  You can't send a test mailing to and from the same email address. You might need to change the email address for this test. For more information, see Troubleshoot sending a test and not receiving it.

 5. Check your email inbox to view the test mailing.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.