Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Send blog post snippets via email

You can enable the ability to have visitors subscribe when viewing your blog. This feature will automatically send your subscribers an email with snippets of your blog each time you post.

Required: Before you start writing blog posts, you need to add a blog section to your website to display the posts. See Add a blog to my website.
  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
  3. Click Blog in the menu bar across the top of the Dashboard.
  4. Click Subscription in the Manage Blog panel.
    Email Subscribers
  5. In this section, ensure the toggle is switched to "on".
  6. Notifications will then be sent to subscribers that a new blog post has been made.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.