Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Send email from an alternate email address

Using Workspace Email, you can send email using a different email address from your primary email account.

Prerequisite: Before you can send email using an alternate address, you must first add an identity.

  1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
  2. In the upper right corner of the page, click Compose Email.
    Click Compose Email
  3. Compose your email message.
  4. In the email header, fill out the applicable To and Subject fields.
  5. Click the down arrow button to the right of the From box, and select the email address (identity) you want to use from the list.
    Click the down arrow
  6. Click Send.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.