Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Send email from Webmail


Step 5 of the Set up my Workspace Email account series.

Test your email account from a device of your choosing and Webmail.

  1. Sign in to Webmail using your email address and password. (Your GoDaddy username and password won't work here.)
  2. To open a new email, click Compose.
  3. Enter your Workspace email address into the To: field. Alternatively, you can enter a personal email address.
  4. Enter the word "Test" in the Subject: field and the body of the email message.
  5. Click Send.
  6. Wait a few minutes and check your email on your phone or computer. When you see your email, open it and select Reply.
  7. Enter "Test response" into the email message and Send.

You'll see your email response in your Webmail inbox.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.