Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Send encrypted messages with Advanced Email Security

With Office 365 from GoDaddy, all messages in your organization are automatically encrypted, and you don't need to do anything differently. However, when sending to recipients outside of your organization, you need to take an extra step to encrypt messages. That's where the Advanced Email Security add-on comes in.

Once your Advanced Email Security account is set up with Proofpoint, you automatically have a filter to send encrypted email by including [Encrypt] in the subject line. You only need to do this if you're sending to an external recipient (like to a customer) with an email address not on your organization's domain.
Encrypt in email subject line

Your recipient will receive an email with instructions on how to sign in to Proofpoint to view and respond to the encrypted message. This email is available for 14 days, and can't be saved locally by the recipient.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.