Send form mail using an SMTP relay server

If you want to use your website to send form mail, like submissions to a contact us form, you'll need to connect to our mail relay server.

Sending mail through other providers isn't allowed, so you'll need to use the following settings:

Port: 25
SMTP Authentication: False or none
SSL or Secure Connection: None
Server or Host: The relay server you need to use depends on the type of hosting and script you use. What type of hosting account do I have?

Linux (cPanel)

Use localhost unless:

  • You use PHP script and the mail() function.
  • You use Perl script and the /usr/lib/sendmail binary.

In those cases, you do not need to specify a relay server.

Windows (Plesk)

Use relay-hosting.secureserver.net unless you use PHP script and the mail() function, in which case, you do not need to specify a relay server.

Managed WordPress

Use relay-hosting.secureserver.net unless:

  • You use PHP script and the mail() function.
  • You use Perl script and the /usr/lib/sendmail binary.

In those cases, you do not need to specify a relay server.

Web/Classic (Hosting Control Panel)

Use relay-hosting.secureserver.net unless:

  • You use PHP script and the mail() function.
  • You use Perl script and the /usr/lib/sendmail binary.

In those cases, you do not need to specify a relay server.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.