Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Send my first email


Step 4 of the Set up my Office 365 account series.

For this last step, you're going to send a test email from Outlook on the web. Then you'll check your email on your phone or computer and respond to the test email.

  1. Sign in to Outlook on the web using your Office 365 email address and password.
  2. Select New message and enter your Office 365 email address in the To: field.
  3. Enter "test" in the Subject: and message body.
  4. Select Send.
  5. Open your phone or computer email app. When the test message arrives, select Reply. (It could take a few minutes to receive your email.)
  6. Enter a message such as "test confirmed" in the body of the message and select Send.
  7. Go back to Outlook on the web and confirm that you received the response. (It can take a few minutes to receive your email response.)

If you can send, receive, and respond using Outlook on the web, your email is good to go!

More info

What does "email bounceback" mean?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.