Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Sending a Copy of a Received Fax

Fax Thru Email lets you send a copy of a fax you've already received to yourself or another person.

To Send a Copy of a Fax

  1. Log in to your Fax Thru Email account.
  2. Go to History.
  3. Select the received faxes you need to send.
  4. Click Resend Email.
  5. Make sure the email address is correct, and then click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.