Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Sending Form Mail with cPanel and Plesk Shared Hosting

To send form mail for a website hosted on your cPanel or Plesk shared hosting account(more info), we recommend using PHP's mail( ) function. You can find more information on how to use it in the php.net manual.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.