Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Server and port settings

Top results for IMAP, POP, SMTP, server addresses and port settings.

Find your incoming IMAP, POP (POP3) and outgoing SMTP server addresses, plus your port and SSL port numbers.

IMAP, POP, SMTP server and port settings for Office 365 Email.

IMAP, POP, SMTP server and port settings for Workspace.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.