Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Server control panel comparison

Hosting control panels offer unique interfaces, workflows and features. This chart outlines the differences:

Plesk cPanel
User Interface
Site Preview X X
Operating System
Fedora®
CentOS X X
Windows® 2008 R2 X
Ubuntu X
DNS
Addition/ Deletion X X
Automated setup with new site X X
Virtual DNS support X X
Subdomains
Addition/ Deletion X X
Redirects X X
Software firewall X X
Web Server Scripting
ASP Windows Only
Perl® X X
Python™ X X
SSI X X
CGI X X
Java™ X X
Database
MySQL® X X
MSDE or MSSQL Express Windows Plesk Pack Pro
(must be installed after upgrade)
Windows Only
PHPMyAdmin X X
Mail
Manage email accounts X X
Supports Webmail X X
Forwarding X X
Auto-Response X X
Mailing lists X X
Spam filters X X
Antivirus X X
SSL
Manage SSL certificates X X
FTP
Manage accounts X X
Anonymous FTP X X
Upload Directory X X
Multiple FTP accounts per domain name X X
Statistics
Bandwidth reports X X
User reports X X
View error log X X
Webalizer stats X X
Intenationalization
Multiple language support X X

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.