Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Set directory permissions

You can set different directory permissions for each of the directories in your Windows® Hosting account, besides the root directory. This lets you control who can access your files and which actions they can perform on files in those directories.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. Go to the Files tab.
  6. Navigate to the file or directory whose permissions you want to change.
  7. Mouse-over the file or directory, and then to the right, click the downward-facing arrow, and then select Change Permissions.
  8. Select the permissions you want to use, and then click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.