Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set directory permissions (Windows)

You can set different directory permissions for each of the directories in your Windows® Hosting account, besides the root directory. This lets you control who can access your files and which actions they can perform on files in those directories.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. From the Tools section, click FTP File Manager.
 5. Select the directory for which you'd like to set permissions.
 6. Click Privacy.
 7. Select the permissions you want to use:
  • Web visible — Directory contents are visible to users.
  • Web writable — Applications can write to this directory.
  • Inherit — Inherit permissions from parent directory. You must deselect this option if you want to select permissions on a per-directory basis.
  • Set all subfolders to inherit permissions — Changes all subfolders to inherit permissions from this folder.
 8. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.