Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Set file or directory permissions in my cPanel hosting account

You can set different permissions for each file and directory in your cPanel hosting account. In this way, you can control who has access to your files and what actions they can perform on files within those directories. For more information, see Linux permissions definitions.

  1. Log in to your GoDaddy cPanel hosting account. (Need help opening your account?)
  2. In the upper left corner of the account Dashboard, click File Manager.
    select file manager
  3. In the cPanel File Manager page, navigate to the file or directory whose permissions you want to modify, and then click Permissions.
  4. Make changes as needed, and then click Change Permissions.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.