Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set my album theme

In Photo Album, you can select a theme to establish the look and feel of your photo album. You can also set themes for individual galleries. For more information, see Setting Gallery Themes.

To narrow the list of themes that display, you can filter the list by category and color. GoDaddy Photo Album displays the five themes that most closely match the criteria you sorted by.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click GoDaddy Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Settings.
 5. Select the Default Theme tab.
 6. Filter the list of themes you want to view by selecting an option from one or both of the following lists:
  Category
  View all themes associated with a specific category.
  Color
  View all themes associated with a specific color.
 7. Click the theme you want to use.
 8. Click Save.

Note: You can preview the theme by clicking Preview Theme.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.