Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set my theme

Setting up your Online Store theme lets you quickly change and fine tune your site's overall look.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click the Store Design tab and then click the Theme tab.
 3. Your current theme displays on the left; click Change Theme.
 4. Scroll through the theme thumbnail images, then roll your cursor over a theme, and click View theme to see its features and options. (To skip to other themes' features, click the <> buttons.)
 5. Once you find a theme you like, click Choose this theme.
  Click the Choose this theme button
 6. You can then edit the My Theme Settings by clicking the + for each section.
  Click the plus signs
 7. The section choices vary by theme, and you need not change them all. However, you should add information within two sections:
  • Site Header: Under Announcements add a Message to display text, and a URL to link to a specific web page.
  • Home page: Add a Main image to replace the theme's image, and fill out the relevant information.
   Click Browse to add your own image.
  • Note: Use a .JPEG or .PNG image with dimensions no larger than 1200 by 600 pixels. (Most themes also let you add a slideshow to your home page.)

  • Product display: You can choose to display up to 12 featured products on your home page.
 8. Click Save to apply any changes to your store's design.

Next step

More info

For a video about using themes, see Managing Themes and Settings in Online Store.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.